တနဂၤလာ, ၂၄ ရက္ ႏို၀င္ဘာ 2014
အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ေသာ ေက်ာင္းသား သပိတ္ကို ကရင္နီ လူငယ္မ်ား ေထာက္ခံ
ဘိန္းတိုက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္အတူ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား ခ်ေပးရန္ လိုအပ္ေန
ေျမယာအသံုးခ်မႈ ဥပေဒမူၾကမ္းအေပၚ ျပည္သူ႕ သေဘာထားေကာက္ယူ
လူထုၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္ခဲမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ ကယားျပည္နယ္တြင္ လူထုဖိုရမ္ ျပဳလုပ္မည္
အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ေသာ ေက်ာင္းသား သပိတ္ကို ကရင္နီ လူငယ္မ်ား ေထာက္ခံ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားၿပီး ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီျခင္း၊ တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ စာေပသင္ၾကားခြင့္ကို အာမခံခ်က္ ေပးထားျခင္းမရွိဟုဆိုကာ လြန္ခဲ့သည့္ ေလးရက္မွစ၍ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား သပိတ္ေမွာက္ ေနျခင္းကို ကရင္နီ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေထာက္ခံသည္ဟုဆုိသည္။
ဘိန္းတိုက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္အတူ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား ခ်ေပးရန္ လိုအပ္ေန အစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ ဘိန္းတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ရွားမ်ားတြင္ အစားထိုးသီးႏွံမ်ားႏွင့္ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိသည့္အတြက္ ေက်းရြာေတာင္သူမ်ားက အခက္ခဲႀကံဳေနၾကရေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ ဖယ္ခံုျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားက ဆိုသည္။
ေျမယာအသံုးခ်မႈ ဥပေဒမူၾကမ္းအေပၚ ျပည္သူ႕ သေဘာထားေကာက္ယူ ေျမယာအသံုးခ်မွဳ ဥပေဒမူၾကမ္းအေပၚမွာ ျပည္သူလူထုမ်ားသိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ သေဘာထားရယူႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏို၀င္ဘာ (၁၄) ရက္ ေန႕က ေမတၲာေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဦးေဆာင္ကာ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ကယန္းႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္း၀န္းခန္းမေဆာင္ အတြင္း ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္းျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
လူထုၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္ခဲမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ ကယားျပည္နယ္တြင္ လူထုဖိုရမ္ ျပဳလုပ္မည္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းျပည္သူမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္ခဲ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို သိရွိနိုင္ေရးအတြက္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္သူအမ်ားပါ၀င္သည့္ လူထုအသံ စုေဆာင္းေရး ဖိုရမ္တခုကို  ႏို၀င္ဘာ ၁၉မွ ၂၁ အထိ ျပဳလုပ္က်င္းပရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
image အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ေသာ ေက်ာင္းသား သပိတ္ကို ကရင္နီ လူငယ္မ်ား ေထာက္ခံ
image ဘိန္းတိုက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္အတူ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား ခ်ေပးရန္ လိုအပ္ေန
image ေျမယာအသံုးခ်မႈ ဥပေဒမူၾကမ္းအေပၚ ျပည္သူ႕ သေဘာထားေကာက္ယူ
image လူထုၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္ခဲမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ ကယားျပည္နယ္တြင္ လူထုဖိုရမ္ ျပဳလုပ္မည္

သတင္း

အေတြးအျမင္

အင္တာဗ်ဴး

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea