စေန, ၂၀ ရက္ ဒီဇင္ဘာ 2014
အပစ္ရပ္အတြင္း အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန္႕ရန္ ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ေတာင္းဆို
စိတ္ၾကြေဆးျပား ေရာင္းခ်သူပြဲစား ၃ ဦး KNPP မွ ဖမ္းဆီးထား
အေရအေသြးမမီသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ရ
ကၽြမ္းက်င္္မႈမရွိေသးသည့္အတြက္ ၾကယ္ဖိုးႀကီးစာေပျဖင့္ NRC ရုပ္သံလိုင္းတြင္ မထုတ္လြင့္ႏိုင္ေသး
အပစ္ရပ္အတြင္း အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန္႕ရန္ ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ေတာင္းဆို ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡမေျဖရွင္းႏိုင္ေသးသ၍ အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္တန္႕ေပးရန္အတြက္ ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ားက အစိုးရထံတင္ျပေတာင္းဆိုလိုက္သည္ဟု ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအစည္းအရုံမွ မအားမူထူးက ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႕ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္လႈပ္ရွားမႈအခန္းက႑ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ေျပာဆိုသြားသည္။
စိတ္ၾကြေဆးျပား ေရာင္းခ်သူပြဲစား ၃ ဦး KNPP မွ ဖမ္းဆီးထား မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းခ်သူမ်ားပြဲစား ၃ ဦးကို ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ KNPP မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႕မွ ကယားျပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ဘက္သလင္ေက်းရြာတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ ဖမ္းဆီးမိသည္ဟု သိရသည္။
အေရအေသြးမမီသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ရ ကယားျပည္နယ္ ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္၌ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေက်းလက္ ကတၱရာလမ္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးမႈအရ သတ္မွတ္ ထားသည့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္း ျပည့္မီမႈ မရွိသည့္အတြက္ ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေနရသည္ဟု အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေဌးရယ္က ေျပာသည္။
ကၽြမ္းက်င္္မႈမရွိေသးသည့္အတြက္ ၾကယ္ဖိုးႀကီးစာေပျဖင့္ NRC ရုပ္သံလိုင္းတြင္ မထုတ္လြင့္ႏိုင္ေသး ၾကယ္ဖိုးႀကီးစာေပကို ကၽြမ္းက်င္စြာ တတ္ေျမာက္မႈမရွိေသးသည့္အတြက္ လတ္တေလာ ထုတ္လြင့္ေနေသာ NRC တိုင္းရင္းသားရုပ္သံလိုင္းတြင္ မထုတ္လြင့္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း NRC မွ ကိုထ်ားရုေအာင္ကဆိုသည္။
image အပစ္ရပ္အတြင္း အႀကီးစားစီမံကိန္းမ်ား ရပ္တန္႕ရန္ ကရင္နီအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ေတာင္းဆို
image စိတ္ၾကြေဆးျပား ေရာင္းခ်သူပြဲစား ၃ ဦး KNPP မွ ဖမ္းဆီးထား
image အေရအေသြးမမီသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ရ
image ကၽြမ္းက်င္္မႈမရွိေသးသည့္အတြက္ ၾကယ္ဖိုးႀကီးစာေပျဖင့္ NRC ရုပ္သံလိုင္းတြင္ မထုတ္လြင့္ႏိုင္ေသး

သတင္း

အေတြးအျမင္

အင္တာဗ်ဴး

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea