စေန, ၁၈ ရက္ ဧၿပီ 2015
ေက်ာင္းတက္ရန္ ခက္ခဲသူမ်ား အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေဘာ္ဒါေဆာင္တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္
လူတိရိစာၦအေခၚေ၀ၚ ကယန္းအမ်ိဳးသားေန႔တြင္ ရႈတ္ခ်
ကလလတ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ရြာသားမ်ား တိမ္းေရွာင္ ေနရ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ တိုးခ်ဲ႕မည္
ေက်ာင္းတက္ရန္ ခက္ခဲသူမ်ား အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေဘာ္ဒါေဆာင္တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ ကယား(ကရင္နီ) ျပည္နယ္ေက်းလက္ေဒသဘက္မွ ေက်ာင္းတက္ရန္ ေနေရးထိုင္ေရး အခက္အခဲရွိေနသည့္ ကေလးမ်ားအတြက္ လာမည့္ ပညာသင္ႏွစ္မွစတင္၍ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေဘာ္ဒါေဆာင္မ်ားထားရွိမည္။
လူတိရိစာၦအေခၚေ၀ၚ ကယန္းအမ်ိဳးသားေန႔တြင္ ရႈတ္ခ် ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔စစ္ေျပးဒုကၡသည္အျဖစ္ထြက္ေျပးခိုလံုွေနၾကသည့္ ကယန္း ေၾကးကြင္းပတ္တို႔ကို လူတိရိစာၦအျဖစ္ တင္စားေခၚေ၀ၚျခင္းသည္ ကယန္းအမ်ိဳးသားတို႔၏ဂုဏ္သိကၡာညိုးႏြမ္းေစေၾကာင္းကယန္းအမ်ိဳးသားေန႔မွာ အခမ္းအနားက်င္းပေရးေကာ္မီတီဥကၠဌက ေျပာဆိုလိုက္သည္။
ကလလတ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ရြာသားမ်ား တိမ္းေရွာင္ ေနရ ကယား (ကရင္နီ) ျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ႏြားလ၀ိုးေက်းရြာအုပ္စု သေျပကုန္း ေက်းရြာတြင္ (ကလလတ) တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားက လက္နက္ကိုင္ကာ ရြာသားမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္သျဖင့္ ရြာသားမ်ား တိမ္းေရွာင္ေနရသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ တိုးခ်ဲ႕မည္ ကယား (ကရင္နီ) ျပည္နယ္ အစုိးရႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (ေကအန္ပီပီ)တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC)ကို တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းမည္ ျဖစ္သည္။
image ေက်ာင္းတက္ရန္ ခက္ခဲသူမ်ား အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေဘာ္ဒါေဆာင္တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္
image လူတိရိစာၦအေခၚေ၀ၚ ကယန္းအမ်ိဳးသားေန႔တြင္ ရႈတ္ခ်
image ကလလတ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ရြာသားမ်ား တိမ္းေရွာင္ ေနရ
image ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ တိုးခ်ဲ႕မည္

သတင္း

အေတြးအျမင္

အင္တာဗ်ဴး

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea