ဗုဒၶဟူး, ၁ ရက္ ေအာက္တိုဘာ 2014
UPWC ႏွင့္ NCCT တို႔ ၅ ရက္တာေဆြးေႏြးမႈ အၿပီး စတုတၳမူၾကမ္းကို အတည္ျပဳ
အာဏာသုံးရပ္တြင္ ေဒသခံမ်ား တာဝန္ယူႏိုင္ေရး ဥေပဒျပဳသင့္ဟု KNPP ေျပာ
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ စည္းစနစ္တက် ဥပေဒႏွင့္အညီ ေနထိုင္က်င့္ႀကံသြားရန္ လိုအပ္
ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒဥပေဒအတိုင္း စိတ္ၾကြမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ကန္႕သတ္ထိန္းခ်ဳပ္သင့္
UPWC ႏွင့္ NCCT တို႔ ၅ ရက္တာေဆြးေႏြးမႈ အၿပီး စတုတၳမူၾကမ္းကို အတည္ျပဳ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ UPWC ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္ခက္ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာေဆြးေႏြး ညိွႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ NCCT တို႔ ၏ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္မွစ၍ ၂၆ ရက္ထိ ၅ ရက္ တာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဆဌမ အၾကိမ္ေျမာက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ ခုိက္ မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ စတုတၳေျမာက္ မူၾကမ္းကို အတည္ျပဳနုိင္ခဲ့ေၾကာင္း myanmar peace center ၏ facebook စာမ်က္နွာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ၎တို႕၏ ပူးတြဲ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ တြင္ ေတြ႕ရသည္။
အာဏာသုံးရပ္တြင္ ေဒသခံမ်ား တာဝန္ယူႏိုင္ေရး ဥေပဒျပဳသင့္ဟု KNPP ေျပာ စစ္မွန္သည့္ ဖယ္ဒယ္ရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ျပည္နယ္အတြင္း အာဏာသုံးရပ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ တာဝန္ယူထားရသည့္သူမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသာ ျဖစ္ရမည္ဆိုသည့္ ဥပေဒကို ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပသင့္သည္ဟု ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP မွ အၿမဲတမ္းဗဟုိေကာ္မတီဝင္ ဦးမီရယ္ေအာင္ျမတ္က ေျပာသည္။
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ စည္းစနစ္တက် ဥပေဒႏွင့္အညီ ေနထိုင္က်င့္ႀကံသြားရန္ လိုအပ္ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္တြင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စည္းစနစ္တက် ဥပေဒႏွင့္ အညီေနထိုင္က်င့္ ႀကံသြားၾကရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP မွ ဒုဥကၠဌ ခူဦးရယ္က စက္တင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႕ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕ ေမာ့ဒူကလားေမးခန္းမေဆာင္တြင္ က်င္းပသည့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ လူထုကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေျပာၾကားသြားသည္။
ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒဥပေဒအတိုင္း စိတ္ၾကြမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ကန္႕သတ္ထိန္းခ်ဳပ္သင့္ ကယားျပည္နယ္ ယခုႏွစ္အတြင္း ေဒသခံလူထုအေျချပဳ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြ ျပဳလုပ္လိုက္ၾကသည့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ႕ဆုံမႈမ်ား၊ အစိုးရေတြ႕ဆုံမႈမ်ား၊ လူငယ္ဖိုရမ္ စသည့္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္တိုင္းတြင္ မပါမၿပီးအၿမဲတမ္း ၾကားေနရသည့္ သတင္းသည္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ စိတ္ၾကြေဆးျပား မူးယစ္ေဆးဝါးအေၾကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။
image UPWC ႏွင့္ NCCT တို႔ ၅ ရက္တာေဆြးေႏြးမႈ အၿပီး စတုတၳမူၾကမ္းကို အတည္ျပဳ
image အာဏာသုံးရပ္တြင္ ေဒသခံမ်ား တာဝန္ယူႏိုင္ေရး ဥေပဒျပဳသင့္ဟု KNPP ေျပာ
image လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ စည္းစနစ္တက် ဥပေဒႏွင့္အညီ ေနထိုင္က်င့္ႀကံသြားရန္ လိုအပ္
image ခ်မွတ္ထားသည့္ မူဝါဒဥပေဒအတိုင္း စိတ္ၾကြမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ကန္႕သတ္ထိန္းခ်ဳပ္သင့္

သတင္း

အေတြးအျမင္

အင္တာဗ်ဴး

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea