ေသာၾကာ, ၃၁ ရက္ ဇူလိုင္ 2015
လာျခင္းေကာင္းပါေလေစ
"ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္….အိပ္မက္မ်ား….ႏွင့္….ပညာေရး"
စစ္ေလ့က်င့္ေက်ာင္း သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမေပၚတြင္ ေတာင္ယာလုပ္သူ လက္မွတ္ထိုးရ
သီးႏွံဖ်က္ ႂကြက္မ်ား ရွားေတာ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လုံးသို႕ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေန
လာျခင္းေကာင္းပါေလေစ ဒီသတင္းပတ္ေတြမွာ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လာေရာက္တဲ့ သတင္းကေတာ့ ေရပန္းစားတဲ့ သတင္းတပုဒ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
"ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္….အိပ္မက္မ်ား….ႏွင့္….ပညာေရး" ကရင္နီအမွတ္ ၁ ဒုကၡသည္စခန္း သည္ ၁၉၈၄ခုနွစ္ မွ စ၍ ထိုင္းနိုင္ငံ မယ္ေဟာင္ေဆာင္ ခရိုင္အနီးတြင္ တည္ရိွလာ ရာ ယခုဆိုလ်င္ ဆယ္စုႏွစ္သုံးခုေက်ာ္ ရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။
စစ္ေလ့က်င့္ေက်ာင္း သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမေပၚတြင္ ေတာင္ယာလုပ္သူ လက္မွတ္ထိုးရ ကယားျပည္နယ္ ၊ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁၄)တန္းျမင့္ စစ္ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း မွ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေျမဧရိယာအတြင္း ထြန္းယက္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ ေတာင္သူမ်ားကို စစ္တပ္မွ လက္မွတ္ထိုးခိုင္းသည္ ဟုသိရသည္။
သီးႏွံဖ်က္ ႂကြက္မ်ား ရွားေတာ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လုံးသို႕ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေန ဇူလိုင္လ၂၀မွစ၍ ရွားေတာေျမာက္ပိုင္းမွ စပါးသီးႏွံဖ်က္သည့္ ႂကြက္မ်ားသည္ ေျမာက္ပိုင္းသာမက ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ တခုလံုးနီးပါးရွိ စိုက္ပ်ိဳးခင္းထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ဖ်က္ဆီးေနေၾကာင္း ရွားေတာၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဌးရယ္က ေျပာသည္။
image လာျခင္းေကာင္းပါေလေစ
image "ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္….အိပ္မက္မ်ား….ႏွင့္….ပညာေရး"
image စစ္ေလ့က်င့္ေက်ာင္း သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမေပၚတြင္ ေတာင္ယာလုပ္သူ လက္မွတ္ထိုးရ
image သီးႏွံဖ်က္ ႂကြက္မ်ား ရွားေတာ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လုံးသို႕ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေန

သတင္း

အေတြးအျမင္

အင္တာဗ်ဴး

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea