တနဂၤေႏြ, ၁ ရက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ 2015
ေတာင္သူအခ်ိဳ႕ တံဆိပ္တူ CP ေျပာင္းမ်ိဳးေစ့ တု အ၀ယ္မွား
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရာျပည့္ပြဲ NLD ဦးစီး က်င္းပမည္
တပ္သိမ္း သာသနာ့ေျမႏွင့္ ေတာင္ယာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္
ျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်က္သိန္း ၁၂၀၀ ျဖင့္ ေရလြဲဆည္ တည္ေဆာက္ေန
ေတာင္သူအခ်ိဳ႕ တံဆိပ္တူ CP ေျပာင္းမ်ိဳးေစ့ တု အ၀ယ္မွား CP 888 ေျပာင္းမ်ိဳးေစ့ မ်ား ႀကိဳတင္ဝယ္ယူထားသည့္ ေတာင္သူအခ်ိဳ႕ မ်ိဳးေစ့အတုမ်ား မွားယြင္း ဝယ္ယူမႈေတြရွိေနေၾကာင္း ေဒါစဲေက်းရြာမွ ေတာင္သူ အခ်ိဳ႕က ဇန္န၀ါရီ လ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ ကႏာၱရ၀တီတိုင္း(မ္) သို႕ ေျပာသည္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရာျပည့္ပြဲ NLD ဦးစီး က်င္းပမည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ လ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ က်ေရာက္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွစ္တရာျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ကယားျပည္နယ္ NLD ပါတီမွ ဦးစီးၿပီး စာေပၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ျပည္နယ္ ပါတီဥကၠဌ ေဒါက္တာေဒၚခင္စည္သူက ကႏာၱရ၀တီတိုင္း(မ္) သို႕ဆိုသည္။
တပ္သိမ္း သာသနာ့ေျမႏွင့္ ေတာင္ယာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ အေျမာက္တပ္ (၃၆၀) မွ သိမ္းယူထားေသာ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေဒါစဲေက်းရြာ ပိုင္ သာသနာ့နယ္ေျမႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ေတာင္ယာစိုက္ခင္း ၁၀၅ ဧကကို ဇန္န၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႕က ျပန္လည္ေပးအပ္ လိုက္ေၾကာင္း ဒီးေမာဆိုေျမစာရင္း ဦးစီးမွဴး ဦးကိုကိုႏိုင္က ကႏာၱရ၀တီတိုင္း(မ္) သို႕ေျပာသည္။
ျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်က္သိန္း ၁၂၀၀ ျဖင့္ ေရလြဲဆည္ တည္ေဆာက္ေန ဒီးေမာ့ဆိုႏွင့္ ဖရူဆိုျမိဳ႕နယ္ အၾကားရွိ လယ္ယာေျမမ်ား ကို ေရေပးေ၀နိုင္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္ သိန္း ၁၂၀၀ ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနေသာ ေရလြဲဆည္ ကို လာမည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း အသံုးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီးေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန မွ ဒုဦးစီးမွဴး ဦးေဇာ္လင္းထြန္းက ကႏာၱရ၀တီတိုင္း(မ္) သို႕ေျပာသည္။
image ေတာင္သူအခ်ိဳ႕ တံဆိပ္တူ CP ေျပာင္းမ်ိဳးေစ့ တု အ၀ယ္မွား
image ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရာျပည့္ပြဲ NLD ဦးစီး က်င္းပမည္
image တပ္သိမ္း သာသနာ့ေျမႏွင့္ ေတာင္ယာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္
image ျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်က္သိန္း ၁၂၀၀ ျဖင့္ ေရလြဲဆည္ တည္ေဆာက္ေန

သတင္း

အေတြးအျမင္

အင္တာဗ်ဴး

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea