ဗုဒၶဟူး, ၄ ရက္ မတ္ 2015
ယင္းတလဲတို႕၏ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး ေရနတ္ပူေဇာ္ပြဲ
မရွိသင့္တဲ့ျပႆနာေတြ ေသဆံုုးခြင့္ေပးလိုုက္ရေအာင္လား…
အႏၱာရာယ္မ်ားသည့္ သဲေတာင္လမ္းျပဳျပင္ရန္ အစိုးရထံတင္ျပ
ကယားျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲလုံၿခံဳေရးသင္တန္းစတင္ပို႔ခ်
ယင္းတလဲတို႕၏ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး ေရနတ္ပူေဇာ္ပြဲ ဇန္နဝါရီလသည္ ေဆာင္းရာသီကာလျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ကယားျပည္နယ္ ေဘာလခဲေဒသ ဘက္မွာကေတာ့ ေနေရာင္တလက္လက္နဲ႕ ေတာက္ပၿပီး အပူပိုင္းေဒသျဖစ္သည့္အတြက္ ပူျပင္းလြန္းေနပါသည္။
မရွိသင့္တဲ့ျပႆနာေတြ ေသဆံုုးခြင့္ေပးလိုုက္ရေအာင္လား… ေဒါင္ ……. ေဒါင္……………ေဒါင္ ျဖည္းညင္းစြာ တစ္ခ်က္ခ်င္းပ်ံလြင့္လာတဲ့ ဘုရားေက်ာင္းမွ ေခါင္းေလာင္းသံ ဟာ တိတ္ဆိတ္ေနတဲ့ ညအေမွာင္ထုကုိ ၿဖိဳခြင္းလုိက္ပါတယ္။ ေခါင္းေလာင္းသံကလည္း ေဆြးေနသေယာင္ လြမ္းေနသေယာင္နဲ႕ေပါ့။
အႏၱာရာယ္မ်ားသည့္ သဲေတာင္လမ္းျပဳျပင္ရန္ အစိုးရထံတင္ျပ ကယားျပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕ေပၚရွိ သဲေတာင္လမ္းသည္ မိုးတြင္းသြားလာရန္ အႏၱာရာယ္ရွိသည့္အတြက္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းျပဳလုပ္ေပးရန္ အစိုးရထံသို႕ တင္ျပေတာင္းဆိုထားသည္ဟု သဲတူးေကာ္မတီအဖြဲ႕မွ ဦးရန္ႏိုင္စိုးက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ ေျပာသည္။
ကယားျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲလုံၿခံဳေရးသင္တန္းစတင္ပို႔ခ် ကယားျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္အသိပညာႏွင့္ လုံၿခံဳေရးသင္တန္းမ်ားကို ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရုံးတြင္ စတင္ပို႔ခ် ေပးလ်က္ရွိၿပီျဖစ္ျဖစ္သည္ဟု ကယားျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဒုတိယျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဦးစိုးဝင္းက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ေျပာသည္။
image ယင္းတလဲတို႕၏ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရး ေရနတ္ပူေဇာ္ပြဲ
image မရွိသင့္တဲ့ျပႆနာေတြ ေသဆံုုးခြင့္ေပးလိုုက္ရေအာင္လား…
image အႏၱာရာယ္မ်ားသည့္ သဲေတာင္လမ္းျပဳျပင္ရန္ အစိုးရထံတင္ျပ
image ကယားျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲလုံၿခံဳေရးသင္တန္းစတင္ပို႔ခ်

သတင္း

အေတြးအျမင္

အင္တာဗ်ဴး

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea