ေသာၾကာ, ၂၄ ရက္ ေအာက္တိုဘာ 2014
ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈေၾကာင့္ ကခ်င္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ဖမ္းဆီးမႈႏူန္း ျမင့္တက္
တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ လူငယ္မ်ား ဥပေဒအျမင္ဖြင့္ သင္တန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေန
KNPP လွဳပ္ရွားေဒသအတြင္း အစိုုးရတပ္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ား ေလ့က်င့္ပစ္ခတ္မႈ ေဒသခံမ်ားစိုုးရိမ္
စည္ပင္ဌာန ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕မွ အခြန္ႏွင့္သာ ရပ္တည္ရဟုဆို
ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈေၾကာင့္ ကခ်င္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ဖမ္းဆီးမႈႏူန္း ျမင့္တက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မူးယစ္ေဆးဝါး တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးတြင္ လူထု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္သူမ်ား သံုးစြဲသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ သိသိသာသာ ျမင့္တက္ လာသည္ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလဂြ်န္ ငန္ဆိုင္းက ေျပာသည္။
တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ လူငယ္မ်ား ဥပေဒအျမင္ဖြင့္ သင္တန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေန ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္တြင္း တရားဥပေဒစိုးမိုးႏိုင္ေရးအတြက္ ကေယာလူငယ္မ်ားက ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ ဟိုယာေဒသဘက္တြင္ ဥပေဒျမင္ဖြင့္သင္တန္းမ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု သိရသည္။
KNPP လွဳပ္ရွားေဒသအတြင္း အစိုုးရတပ္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ား ေလ့က်င့္ပစ္ခတ္မႈ ေဒသခံမ်ားစိုုးရိမ္ အကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေဒါတမႀကီးေက်းရြာအုပ္စုဘက္တြင္ အစိုုးရစစ္တပ္မ်ားမွ လက္နက္ႀကီးမ်ား လာေရာက္စမ္းသတ္ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုုပ္သည့္အေပၚ ေဒသခံမ်ား စိုုးရိမ္ထိတ္လန္႔ေနသည္ဟုု သိရသည္။
စည္ပင္ဌာန ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕မွ အခြန္ႏွင့္သာ ရပ္တည္ရဟုဆို ကယား (ကရင္နီ) ျပည္နယ္တြင္ စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အဓိက ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕မွ အခြန္အခ ဝင္ေငြႏွင့္သာ ရပ္တည္ေနရေၾကာင္း ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရး ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး ကေျပာသည္။
image ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္မႈေၾကာင့္ ကခ်င္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ဖမ္းဆီးမႈႏူန္း ျမင့္တက္
image တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ လူငယ္မ်ား ဥပေဒအျမင္ဖြင့္ သင္တန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေန
image KNPP လွဳပ္ရွားေဒသအတြင္း အစိုုးရတပ္မွ လက္နက္ႀကီးမ်ား ေလ့က်င့္ပစ္ခတ္မႈ ေဒသခံမ်ားစိုုးရိမ္
image စည္ပင္ဌာန ၿမိဳ႕ႏွစ္ၿမိဳ႕မွ အခြန္ႏွင့္သာ ရပ္တည္ရဟုဆို

သတင္း

အေတြးအျမင္

အင္တာဗ်ဴး

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea