အဂၤါ, ၂၁ ရက္ ေအာက္တိုဘာ 2014
ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္း၌ ကမာၻ႕ စိတ္က်န္းမာေရးေန႕ ျပဳလုပ္
အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီမႈမရသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ထပ္မံေဆြးႏိုင္ရန္ NCCT အဖြဲ႕ ျပင္ဆင္ေန
စခန္းတြင္း မူးယစ္ေသာက္စားသူ လူငယ္မ်ား ေလ်ာ့က်ေရး သင္တန္းပို႕ခ်
အစိုးရႏွင့္ KNPP ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေသး
ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္း၌ ကမာၻ႕ စိတ္က်န္းမာေရးေန႕ ျပဳလုပ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႕တြင္ က်ေရာက္ေသာ ကမာၻ႕ စိတ္က်န္းမာေရးေန႕ (world mental health day) ကို ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္က ကရင္နီ ဒုကၡသည္စခန္းအမွတ္ ၁ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီမႈမရသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ထပ္မံေဆြးႏိုင္ရန္ NCCT အဖြဲ႕ ျပင္ဆင္ေန အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ ေရးဆြဲေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ ျပန္လည္မေတြ႕ဆံုမီ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ညွိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) အဖြဲ႕၀င္မ်ား ျပန္လည္ေတြ႕ဆံု၍ ယခင္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ မရခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု NCCT အဖြဲ႕၀င္ ခူးေတာ္ရယ္က ေျပာသည္။
စခန္းတြင္း မူးယစ္ေသာက္စားသူ လူငယ္မ်ား ေလ်ာ့က်ေရး သင္တန္းပို႕ခ် စခန္းတြင္းရွိ မူးယစ္ေသစာ (အရက္၊ေဆးလိပ္) ေသာက္စားသူ လူငယ္မ်ား ေလ်ာ့က်ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ရွိ ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္းအမွတ္ ၁ တြင္ အပတ္စဥ္တနလၤာေန႕ တိုင္း လူငယ္မ်ားစြမ္းရည္ျမင့္တင္ေရး သင္တန္းတရပ္ကို အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား အလုပ္ကိုင္ရရွိေရး စီမံကိန္း Girls Employment Project (GEP) မွ ျပဳလုပ္ေပးေနေၾကာင္းသိရသည္။
အစိုးရႏွင့္ KNPP ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေသး ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေစာင့္ၾကည့္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP တို႕ ပူးေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (Joint Monitoring Committee)သည္ ယခုအခ်ိန္အထိ အျပန္လွန္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ ရြက္မႈလုပ္ငန္းမျပဳလုပ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ကရင္နီတပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ဘုန္းႏိုင္က ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႕တြင္ ေျပာၾကားသြားသည္။
image ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္း၌ ကမာၻ႕ စိတ္က်န္းမာေရးေန႕ ျပဳလုပ္
image အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီမႈမရသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ထပ္မံေဆြးႏိုင္ရန္ NCCT အဖြဲ႕ ျပင္ဆင္ေန
image စခန္းတြင္း မူးယစ္ေသာက္စားသူ လူငယ္မ်ား ေလ်ာ့က်ေရး သင္တန္းပို႕ခ်
image အစိုးရႏွင့္ KNPP ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေသး

သတင္း

အေတြးအျမင္

အင္တာဗ်ဴး

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea