အဂၤါ, ၁ ရက္ စက္တင္ဘာ 2015
ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂ ဦးပယ္ဖ်က္ခံရ
ေက်းရြာအဆင့္လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ျပဳလုပ္
ကယား ေက်းလက္ ေဆးရံုႏွင့္ ေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား လံုေလာက္မႈမရွိ
လူ႔စြမ္းအားအရင္းျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ လူငယ္မ်ားလိုလား
ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂ ဦးပယ္ဖ်က္ခံရ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈ စာရင္းခ်ဳပ္အရ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦး ပယ္ဖ်က္ခံရသည္ဟု ျပည္နယ္ ေကာ္မရွင္မွ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရပါသည္။
ေက်းရြာအဆင့္လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ျပဳလုပ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ နာနတ္ေတာ ရပ္ကြက္ ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္း၀န္းရွိ ခန္းမေဆာင္တြင္ ေက်းရြာအဆင့္ လူကုန္ကူးတိုက္ဖ်က္ေရး ေဖ်ာ္ေျဖေရးအခမ္းအနားတရပ္ကုိ World Vision မွ က်င္းပသြားပါသည္။
ကယား ေက်းလက္ ေဆးရံုႏွင့္ ေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား လံုေလာက္မႈမရွိ ကယားျပည္နယ္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ေဆးရံု၊ ေက်းလက္ေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္ ဆရာဝန္မ်ား၊ ေဆးဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား လံုေလာက္မႈ ရွိရန္လိုအပ္သည္ဟု လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။
လူ႔စြမ္းအားအရင္းျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ လူငယ္မ်ားလိုလား လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရကာ ကယားျပည္နယ္တြင္ အသစ္တက္လာမည့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔သည္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္လာသင့္သည္ဟု ကရင္နီလူငယ္မ်ားသမဂၢ (UKSY) ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ကိုေက်ာ္ထင္ေအာင္က ေျပာသည္။
image ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂ ဦးပယ္ဖ်က္ခံရ
image ေက်းရြာအဆင့္လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအစီအစဥ္ျပဳလုပ္
image ကယား ေက်းလက္ ေဆးရံုႏွင့္ ေဆးေပးခန္းမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ား လံုေလာက္မႈမရွိ
image လူ႔စြမ္းအားအရင္းျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ လူငယ္မ်ားလိုလား

သတင္း

အေတြးအျမင္

အင္တာဗ်ဴး

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea