ၾကာသာပေတး, ၁၁ ရက္ ေဖေဖာ္၀ါရီ 2016
ေမာ္ခ်ီးေဒသေတာင္ေပၚရြာ ေသာက္သုံးေရပိုခက္ခဲလာ
ေျမၿပိဳမႈ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အိမ္ေျခမ်ား မတ္လအကုန္အၿပီး ေဆာက္မည္
တပ္မ ၅၅ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း(၇)ရင္း တပ္ျပန္ဆုတ္
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအေရးႀကီး
ေမာ္ခ်ီးေဒသေတာင္ေပၚရြာ ေသာက္သုံးေရပိုခက္ခဲလာ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္ခ်ီးေဒသေတာင္ေပၚရြာတြင္ ေျမၿပိဳမႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ေသာက္သုံးေရပို၍ အခက္အခဲေတြ႕ေနၾကရသည္ဟု သိရသ
ေျမၿပိဳမႈ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အိမ္ေျခမ်ား မတ္လအကုန္အၿပီး ေဆာက္မည္ ေမာ္ခ်ီးေဒသ ေျမၿပိဳၿပီးပါသြားသည့္ အိမ္ေျခမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလအကုန္တြင္ အိမ္ေျခ၃၀ႏွင့္ မတ္လကုန္တြင္ က်န္သည့္အလံုး၃၀ကို အၿပီး ေဆာက္လုပ္သြားမည္ဟု ေမာ္ခ်ီးေတာင္ေပၚရြာမွ ရာအိမ္မွဴး ဦးျမသိန္းထံမွ သိရသည္။
တပ္မ ၅၅ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း(၇)ရင္း တပ္ျပန္ဆုတ္ တပ္မ ၅၅ တပ္ရင္းေအာက္ ၊ ဗ်ဴဟာ(၂)ခု မွ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္တြင္း လႈပ္ရွားေနသည့္ တပ္ရင္း ၇ ရင္းသည္ ျပည္နယ္အတြင္းမွ တပ္စခန္းမ်ား တျဖည္းျဖည္း စတင္ဆုတ္ခြာေနၿပီဟု ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ ဆက္ဆံေရး KNPP မွ လြိဳင္ေကာ္ဆက္ဆံေရး တာဝန္ခံ ဦးေညးရယ္က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ရက္ေန႔က ေျပာသည္။
သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအေရးႀကီး လက္ရွိ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အတြင္း ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကယားျပည္နယ္မွ အတြင္းရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဗဟုသုတရွိေစရန္ႏွင့္ အေရးႀကီးသည့္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္တတ္ေစရန္ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ားကို ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ ေပးသြားသည္ဟု သိရသည္။
image ေမာ္ခ်ီးေဒသေတာင္ေပၚရြာ ေသာက္သုံးေရပိုခက္ခဲလာ
image ေျမၿပိဳမႈ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး အိမ္ေျခမ်ား မတ္လအကုန္အၿပီး ေဆာက္မည္
image တပ္မ ၅၅ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း(၇)ရင္း တပ္ျပန္ဆုတ္
image သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအေရးႀကီး

DVB မွ ကရင္နီ တိုင္းရင္းသားဘာသာ အစီစဥ္


 

 

သတင္း

အေတြးအျမင္

အင္တာဗ်ဴး