ေသာၾကာ, ၃၁ ရက္ ေအာက္တိုဘာ 2014
ကယားျပည္မွာ ဘိန္းစိုုက္ခင္း ဧက ၂၀ ဖ်က္ဆီး
မူယစ္ေက်းကြ်န္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ပ်ိဳးေထာင္ေရးစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆုိတင္
စားထိုးေျမယာ ျပန္မေပးလွ်င္ ေတာင္သူမ်ား အခက္ခဲၾကံဳမည္
လႊတ္ေတာ္ေလ့လာေရးခရီးစဥ္အသြား ကရင္နီျပည္လူငယ္အဖြဲ႕ ကားတိမ္းေမွာက္၍ တဦးေသဆံုး
ကယားျပည္မွာ ဘိန္းစိုုက္ခင္း ဧက ၂၀ ဖ်က္ဆီး ကယားျပည္နယ္၊ ဒီေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ လိုဘာခို ေက်းရြာအုပ္စု တြင္းရွိ ေဆာင္ဒူ ေက်းရြာအနီး တ၀ိုက္တြင္ ေဒသခံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ဘိန္စိုက္ခင္း ဧက ၂၀ ေက်ာ္ကို ျပီးခဲ့တဲ့ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ ရက္ေန႕က အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ မ်ားႏွင့္ေဒသခံရပ္မိရပ္မ်ား က သြားေရာက္ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။
မူယစ္ေက်းကြ်န္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ပ်ိဳးေထာင္ေရးစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆုိတင္ မူးယစ္ေဆးဝါးေက်းကြ်န္ျဖစ္ေနၾကေသာ လူငယ္ လူရြယ္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ပ်ိဳးေထာင္ေရး စခန္းမ်ား အျမန္ဆံုး ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ အဆုိကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက တင္သြင္းခဲ့သည္ဟု ကယားျပည္နယ္ အမွတ္ ၇ မဲဆႏၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဌးရယ္က ေျပာသည္။
စားထိုးေျမယာ ျပန္မေပးလွ်င္ ေတာင္သူမ်ား အခက္ခဲၾကံဳမည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ေလ့က်င့္ ကြင္းျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ ကန္႕ကြက္ထားေသာေျမယာမ်ားေပၚတြင္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခြင့္ သို႕မဟုတ္ အစားထုိးေျမယာ ျပန္မေပးနိုင္လွ်င္ မိမိတို႕အေနျဖင့္ အခက္ခဲၾကံဳလာနိုင္သည္ဟု မေထာခူေက်းရြာမွ ေတာင္သူမ်ားကဆိုသည္။
လႊတ္ေတာ္ေလ့လာေရးခရီးစဥ္အသြား ကရင္နီျပည္လူငယ္အဖြဲ႕ ကားတိမ္းေမွာက္၍ တဦးေသဆံုး ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ားသမဂၢအဖြဲ႕ UKSY ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားလုိက္ပါ စီးနင္းလာေသာ ေရႊကယား ခရီးသည္တင္ယာဥ္ တိမ္းေမွာက္၍ လူတဦးေသဆံုးၿပီး ထက္၀က္ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရရွိသြားေၾကာင္း သိရသည္။
image ကယားျပည္မွာ ဘိန္းစိုုက္ခင္း ဧက ၂၀ ဖ်က္ဆီး
image မူယစ္ေက်းကြ်န္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ပ်ိဳးေထာင္ေရးစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆုိတင္
image စားထိုးေျမယာ ျပန္မေပးလွ်င္ ေတာင္သူမ်ား အခက္ခဲၾကံဳမည္
image လႊတ္ေတာ္ေလ့လာေရးခရီးစဥ္အသြား ကရင္နီျပည္လူငယ္အဖြဲ႕ ကားတိမ္းေမွာက္၍ တဦးေသဆံုး

သတင္း

အေတြးအျမင္

အင္တာဗ်ဴး

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea